Vad faan får jag för pengarna?

Då jag finner före detta chefen för Svenskt Näringslivs fråga befogad och intressant tänker jag här redovisa vad jag, en ganska normalt avlönad person betalar i skatt under 2018. Jag kommer löpande föra bok på all skatt jag betalar under året såsom bl. a. punktskatter, mervärdesskatt löneskatt o sociala skatter och visa här.